Tien tips voor veilig werken met heftrucks

Ongevallen met heftrucks staan in de top vier van oorzaken van ongevallen op de werkvloer. Jaarlijks worden bij de Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de voormalige Arbeidsinspectie, meer dan honderd meldingen van ernstige ongevallen met heftrucks

gedaan.

 

Ongevallen met heftrucks staan in de top vier van oorzaken van ongevallen op de werkvloer.

Jaarlijks worden bij de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de voormalige Arbeidsinspectie, meer dan honderd meldingen van ernstige ongevallen met heftrucks gedaan.

 

Als je de tien tips hieronder in acht worden genomen, is de kans op een heftruckongeval of een incident bij het opladen van een tractiebatterij een stuk kleiner.  

1) Elke heftruck moet beschikken over een veiligheidsgordel als een veiligheidskooi ontbreekt;

2) Heftruckbestuurders en werknemers die op plaatsen komen waar heftrucks rijden, moeten verplicht veiligheidsschoenen dragen en een veiligheidshesje;

3) Ga nooit op de lepels van een heftruck staan wanneer deze wordt gebruikt als hoogwerker. Ook op een pallet staan is levensgevaarlijk;

4) Rij niet met een hooggeheven last. Je heft de mast pas op de plek waar de last moet worden afgeleverd;

5) Rij niet vooruit met een last die het zicht belemmert;

6) Controleer de vorkheftruck aan de hand van een checklist vanuit de gedachte dat er ernstige mankementen kunnen optreden;

 

 

6) Controleer de vorkheftruck aan de hand van een checklist vanuit de gedachte dat er ernstige mankementen kunnen optreden;

7) Zorg dat de loopgebieden en vorkheftruckwegen zoveel mogelijk gescheiden zijn;

8) Rijd een helling zowel beladen als onbeladen altijd achteruit af;

9) Let op bij laaddocks: er is weinig zicht, communicatie met anderen en toezicht is noodzakelijk;

10) Zorg dat bij het opladen van accu’s niet gerookt wordt of open vuur aanwezig is. Bij het opladen kan namelijk brandbaar waterstofgas vrijkomen. Spoel accuzuur dat in aanraking komt met de huid of ogen zo snel mogelijk weg met schoon water uit de nooddouche of oogdouche.