Moet een heftruck gekeurd worden?

Moet een heftruck gekeurd worden?

Heftrucks moeten 1 keer per jaar gekeurd worden, maar helaas zien we nog steeds heftrucks zonder keuringssticker rondrijden daarom antwoord op 7 vragen over heftruckkeuringen. Het aantal veiligheidskeuringen in magazijnen is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Net als in 2015 bedroeg de de stijging in 2016 ruim 8 procent, wat het totaal op 261.500 brengt. Dat blijkt uit recente cijfers van brancheorganisatie BMWT, het belangrijkste logistiek keuringsinstituut. De cijfers hebben niet alleen betrekking op heftrucks, maar ook op magazijnstellingen en hijswerktuigen. Dat het aantal veiligheidskeuringen groeit is goed nieuws maar toch zijn er helaas nog steeds bedrijven die het niet belangrijk vinden om de interne transportmiddelen periodiek te laten keuren.Dat blijkt bijvoorbeeld als aan ons gevraagd wordt om de heftruckopleidingen op locatie te verzorgen. Met regelmaat treffen wij dan ook heftrucks zonder keuringssticker.

 

Is een keuringssticker verplicht?

Nee, maar in de Arbowet staat wel dat arbeidsmiddelen zoals heftrucks periodiek moet worden gekeurd.

Hoe de keuring er precies uit moet zien vermeld de Arbowet niet maar een keuringssticker van een erkende keuringsinstantie zoals BMWT keur is daarvoor wel het beste bewijs. Bij een heftruckongeval accepteert de inspectie SZW dit als teken dat u aan de wettelijke verplichtingen hebt voldaan.

 

 

 

Hoe ziet een keuringssticker eruit?

Als een ronde sticker met in het midden een jaartal en daaromheen de maanden van het jaar. De sticker laat zien tot welke maand van het jaar de heftruck aan de keuringsverplichtingen voldoet. De keurmeester plakt de sticker nadat hij de machine heeft goedgekeurd of nadat geconstateerde gebreken heeft verholpen.op een keuringsformulier noteert hij wat hij heeft gekeurd en hoe eventuele gebreken zijn verholpen.

 

Kost een heftruck keuring geld?

Ja, maar de kosten zijn te overzien. Wie de jaarlijkse keuring combineert met een regulieren onderhoudsbeurt- net als bij apk-keuringen van auto's vaak gebeurt- is maar weinig extra tijd kwijt. De meeste keuringspunten komen immers vanzelf aan bod. Bovendien staan de heftrucks op die manier niet langer stil dan nodig.

 

Wie kan de keuring uitvoeren.

In verreweg de meeste gevallen is dat uw heftruckleverancier. Leveranciers die in Nederland een merk vertegenwoordigen zijn vaak aangesloten bij de BMWT. Andere partijen hanteren soms het VA-Keur, dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen VEBIT-keur en COM-keur. Neem daarom eerst contact op met uw heftruckleverancier. 

 

Kan ik de keuring ook zelf doen?

In theorie wel maar is dat verstandig? De vraag is wie het beste in staat is om een oordeel te vellen over de staat van de machine: uzelf of de leverancier? op internet treft u eendaagse cursussen voor keurmeester heftrucks aan, maar wat weet u na een dag daadwerkelijk van heftrucks? De leverancier kent de machine, weet met welke specificaties die is afgeleverd en kan zien in hoeverre de huidige staat daarvan afwijkt. Hij heeft ervaring met slijtage, schades en incidenten bij andere klanten en neemt allemaal mee in zijn oordeel.

Het uiteindelijke doel is een veilige machine, niet het plakken van een sticker.

 

Moet de tractiebatterij ook gekeurd worden?

Jazeker, hier is een aparte keuringsprocedure voor opgesteld.waarin tractiebatterijen, laders en wisselbatterijen onder de loep genomen. In de batterij vind een chemisch proces plaats, dat alleen goed en veilig kan verlopen als het geheel van cellen, celdoppen, celverbindingen, trog, hijsogen en batterijkabels in orde is. Het keuren daarvan vereist een speciale expertise.

 

Wie is verantwoordelijk voor keuring van huurtrucks?

Uiteindelijk is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat in het bedrijf met goedgekeurde machines wordt gewerkt. Of die machines gekocht of gehuurd zijn maakt in dat opzicht geen verschil. Natuurlijk mag u wel van uw leverancier verwachten dat de heftrucks gekeurd zijn en blijven. Neem het als voorwaarde op in het huurcontract. 

 Reactie schrijven

Commentaren: 0