Schadevergoeding arbeidsongeval

Uw werkgever moet zorg dragen voor veilige werkomstandigheden. Dit is noodzakelijk om de kans op een arbeidsongeval zo klein mogelijk te maken. In de meeste gevallen is uw baas aansprakelijk voor vergoeding van de letselschade als gevolg van een arbeidsongeval. Hij is het die moet aantonen dat hij jegens u zijn zorgplicht is nagekomen.

 

Een arbeidsongeval is snel gebeurd. Natuurlijk zorgt uw werkgever normaal gesproken niet opzettelijk voor een onveilige werksituatie. Welk belang zou hij hebben? het kan hem oponthoud geven in de productie en op een schadevergoeding arbeidsongeval zit hij ook niet te wachten. Toch zult u meestal niet verantwoordelijk zijn voor een arbeidsongeval. Of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding arbeidsongeval is afhankelijk van het antwoord op de schuldvraag. Hoe heeft het arbeidsongeval plaats gevonden en had het voorkomen kunnen worden.

Bent u zelf slachtoffer van een arbeidsongeval en wilt u hiervoor schadevergoeding, het liefst zonder dat dit ten kosten gaat van de relatie met uw werkgever? Laat het claimen van schadevergoeding na een arbeidsongeval dan over aan een letselschade bureau. Bel ze gerust voor meer informatie.

Procedure bij schadevergoeding arbeidsongeval

Indien uw werkgever tekort schiet in zijn zorgplicht en/of uw werkgever draagt onvoldoende zorg voor een veilige werkplek en omgeving, dan heeft u in het geval van een arbeidsongeval meestal recht op schadevergoeding. Dat gaat niet vanzelf. De procedure is dat u uw werkgever aansprakelijk stelt., maar u moet wel het idee hebben dat u voldoende bewijs heeft. Dit bewijs moet u verzamelen of, indien u een ernstig arbeidsongeval heeft gehad, laten verzamelen. Laat foto's maken van de ongevalssituatie. Laat getuigen bewijsmateriaal verzamelen. Laat getuigen bewijsmateriaal verzamelen. Maak een goed goed mogelijk compleet verslag van het arbeidsongeval. Documenteer uw dokers- en/of ziekenhuis bezoeken of u bezoeken aan andere hulpverleners. Bewaar alle bonnetjes en facturen, voor alle hulp die u krijgt, ook die van hulp in de huishouding, een klusjesman, een tuinman.

schade arbeidsongeval

Zoals u begrijpt, kan de letselschade als gevolg van een arbeidsongeval zeer groot zijn en dus ook de kosten voor vergoeding van de letselschade. Misschien is derving van inkomen de belangrijkste, maar ook de zorgkosten kunnen er flink inhakken. Deze zorg kan uitgebreid zijn, omdat u niet alleen de hulp behoeft van hulpverleners zoals hierboven genoemd, maar moet u ook juridische bijstand inroepen of heeft u een psychotherapeut nodig voor de verwerking van het bedrijfsongeval. Ook kunt u hulp nodig hebben voor het verminderen van lichamelijke klachten.

Alle letselschade die is ontstaan als gevolge van het arbeidsongeval kunt u als schadevergoeding claimen, ook de kosten voor juridische hulp. U krijgt uw letselschade alleen vergoed als uw werkgever de aansprakelijkheid van het ongeval aanvaard. Laat dit werk over aan een letselschadespecialist.